+359 8888 11 277DJUANNATRAVEL@ABV.BG

Австрия

office

А̀встрия, официално Репу̀блика А̀встрия е вътрешноконтинентална страна, разположена в Централна Европа. Австрия граничи с Лихтенщайн и Швейцария на запад, Италия и Словения на юг, Словакия и Унгария на изток, Германия и Чехия на север. Към 1 януари 2011г. населението на страната надхвърля 8,4 милиона, от които австрийците са 7,5 милиона. Официалният език в страната е австрийският стандарт на немския език, а други малцинствени езици с частичен официален статут са хърватският, словенският и унгарският.

Виена

Изберите град, за да видите офертите към него

Оферти от: Австрия

    Няма добавени оферти къмАвстрия